Magyar dolgozók százezreinek járnak plusz szabadnapok és sokan nem is tudják! Mutatjuk kiknek jár plusz 3, 5, 7 szabadnap évente a rendes szabadságán felül!!! MINDEN MAGYAR DOLGOZÓT TÁJÉKOZTAT A NAV A NEKIK JÁRÓ PLUSZ SZABADNAPOKRÓL-

Ön is szeretne évi 5-7 plusz szabadnapot? Könnyen lehet, hogy jár is! Magyar dolgozók százezreinek járnak plusz szabadnapok és sokan nem is tudják! MINDEN MAGYAR DOLGOZÓT TÁJÉKOZTAT A NAV A NEKIK JÁRÓ PLUSZ SZABADNAPOKRÓL- ITT OLVASHATAOD A HIVATALOS ÖSSZEFOGLALÓT

FIGYELEM! NEKIK ÉVENTE PLUSZ 3-5-7 NAP SZABADSÁG JÁR! SOKAN NEM TUDJÁK MI IS JÁR NEKIK! MINDNE MAGYAR DOLGOZÓT TÁJÉKOZTAT A NAV- ITT OLVASHATAOD A HIVATALOS ÖSSZEFOGLALÓT! >>>

Nekik jár plusz 3 szabadnap évente >>
Nekik jár plusz 5 szabadnap évente >>
Nekik jár plusz 7 szabadnap >>>>

Különleges esetekben az alaspzabadságon és a korral járó pótszabadságon felül is járnak plusz szabadságok a munkavállalóknak! Ezeket mutatjuk most be!

földalatti munkát végzőknek +5 nap
legalább napi 3 órát ionizáló sugárzásnak kitett munkavállalóknak +3 nap
apáknak gyermekszületés esetén +5 nap, ikreknél +7 nap (ez akkor is jár, ha az újszülött nem marad életben)
18 év alattiaknak +5 nap
fogyatékossági támogatásra, vakok személyi járadékára jogosultak, illetve akiknél legalább 50 százalékos egészségkárosodást állapítottak meg +5 nap

Az éves szabadság naptári évre szól, év közbeni munkakezdésnél csak az arra az időre eső arányos rész jár.

FÖLDALATTI MUNKÁT VÉGZŐ MUNKAKÖRÖK >>>

01001 vájár
01002 segédvájár
01003 bányamentı
01004 elıfúró
01005 elıvájár elıkészítı és fejtési vájár
01006 frontmester
01007 iszapmester
01008 robbantókamra kezelı
01009 lımester
01010 frontlımester
01011 körzeti lımester
01012 vájár szakoktató
01013 csapatcsillés
01014 csapoló (föld alatt végzett munka)
01015 csatlós
01016 aknakapcsos
01017 buktatós
01018 csilleakasztó
01019 csillekapcsoló
01020 frajos
01021 kapcsos
01022 kuplis
01023 siklófékes
01024 szállító csillés
01025 anyagbeadó
01026 anyagmozgató
01027 baligás
01028 cúgos
01029 csillebeadó
01030 csilleforgató
01031 csillekísérı
01032 csilleszámláló
01033 csillerendezı
01034 csilletoló
01035 csilleürítı
01036 fabeadó
01037 garatos kocsis
01038 kiskocsis
01039 nagykocsis
01040 kutyás (facsille toló)
01041 légajtós
01042 lóvezetı
01043 mozdonykísérı (föld alatt végzett munka)
01044 robbanóanyag-szállító
01045 sorompó nyitogató
01046 urasági csillés
01047 vipperes
01048 vonatkísérı (föld alatt végzett munka)
01049 vonatos
01050 ács
01051 fúrómester (föld alatt végzett munka)
01052 hegesztı
01053 légcsıszerelı
01054 kovács (föld alatt végzett munka)
01055 aknakovács
01056 tüzikovács
01057 kımőves
01058 lakatos
01059 vulkanizáló
01060 bányafarabló
01061 bányanapszámos
01062 csavarutánhúzó
01063 figuráns
01064 fúrómunkás
01065 kıporövkészítı
01066 mintavevı
01067 operátor
01068 penészsepregetı
01069 szállító
01070 TH győrő rabló
01071 ürszéktakarító
01072 vasútfenntartó
01073 karbantartó
01074 gépész (föld alatt végzett munka)
01075 szállítógép-kezelı
01076 csörlıkezelı
01077 elektromos- dízel- sőrített levegıjő mozdony vezetıje
01078 segédvezetı és kezelı
01079 függıszékpálya-kezelı
01080 láncosvonszoló-kezelı
01081 lejtısakna gépkezelı
01082 szivattyúkezelı
01083 vitlakezelı
01084 bányatechnikus
01085 aknász
01086 felvigyázó
01087 alır
01088 felır
01089 fıfelır
01090 fıbányafelır
01091 bányafelmérı technikus
01092 bányamentı technikus
01093 biztonsági technikus
01094 légvezetéki bányatechnikus
01095 bányamentı-állomás parancsnok-helyettes
01096 frontvezetı
01097 fıkörletvezetı
01098 revieraknász
01099 segéd aknász
01100 szállításrendezı aknász
01101 hutmann
01102 fıhutmann
01103 oberhutmann
01104 mőszaki ellenır
01105 fıellenır
01106 segédfelvigyázó
01107 steiger
01108 obersteiger
01109 szállítási felvigyázó
01110 bányamérnök
01111 bányamester
01112 aknamélyítı mérnök
01113 aknavezetı fımérnök-helyettes
01114 bányamentı parancsnok
01115 bányagondnok
01116 bányamérnök gyakornok
01117 bergmeister
01118 fıbányamester
01119 földalatti mőszaki tiszt I. II. III.
01120 légvezetési felelıs bányamérnök
01121 mőszakmester
01122 segédmérnök
01123 bányamérı
01124 bányafelmérı 3/4 munkaidıben
01125 bánya levegımérı
01126 pormérı
01127 bányageológus
01128 geofizikus
01129 bányafúró vezetı
01130 biztonsági megbízott
01131 energetikus
01132 elıvájási vezetı
01133 feltárási vezetı
01134 fejtési vezetı
01135 frontfejtési gépmester
01136 szakipari munkahelyi vezetı
01137 villanyszerelı
01138 frontvillanyszerelı
01139 vízvezeték-szerelı
01140 gumiszalag-kezelı
01141 kaparószalag-kezelı

IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSNAK KITETT MUNKAKÖRÖK :

Ionizációs sugárzás hatása alatt végzett munka
10001 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó orvos,
10002 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó biológus,
10003 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó vegyész,
10004 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó gyógyszerész,
10005 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó fizikus,
10006 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó mérnök
10007 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó kutatóintézeti dolgozó,
10008 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó technikus,
10009 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó középfokú szakképesítéssel
rendelkezı egészségügyi dolgozó,
10010 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó mőszaki dolgozó
10011 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó ápoló,
10012 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó laboráns,
10013 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó asszisztens,
10014 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó szakmunkás
10015 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó betanított munkás
10016 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó segédmunkás
10017 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó orvos,
10018 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó biológus,
10019 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó vegyész,
10020 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó gyógyszerész,
10021 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó fizikus,
10022 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó mérnök,
10023 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó kutatóintézeti dolgozó,
10024 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó technikus,
10025 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó középfokú szakképesítéssel rendelkezı
egészségügyi dolgozó,
10026 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó eü mőszaki dolgozó
10027 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó ápoló,
10028 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó asszisztens,
10029 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó röntgenes,
10030 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó röntgengépkezelı,
10031 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó radiológus,
10032 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó anyagvizsgáló,
10033 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó mőszaki dolgozó,
10034 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó próbatermi bemérı,
10035 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó szerelı,
10036 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó szervizelı,
10037 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó MEO-s (fıállású),
10038 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó szakmunkás
10039 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó betanított munkás,
10040 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó segédmunkás
10041 Sugárforrások felhasználásánál dozimetriai és egyéb mérési feladatokkal foglalkozó fizikus
10042 Ionizáló sugárforrásokat alkalmazó részlegekben dokumentációval és adatfelvétellel
foglalkozó dolgozók
10043 Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó munkakörökben dolgozó
dekontamináló (szennyezettség mentesítı)
10044 Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó
munkakörökben dolgozó dezaktiváló,
10045 Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó
munkakörökben dolgozó ércdúsítói mintavevı,
10046 Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó
munkakörökben dolgozó ércdúsítói szakmunkás
10047 Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó
munkakörökben dolgozó ércdúsító gépkezelı laboráns,
10048 Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó
munkakörökben dolgozó ércdúsítói karbantartó lakatos,
10049 Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó
munkakörökben dolgozó ércdúsítói mőszakvezetı,
10050 Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó
munkakörökben dolgozó mővezetı

WRITER
Forrás : nav.gov.hu